1v1 INFORMÁCIE

Liga bude spustená ak sa na webe zaregistruje 40 ľudí.